İzmir'in eski stadı için karar verildi: Millet Bahçesi oluyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaatleri arasında bulunan Millet Bahçesi projeleri illerde hayata geçerken İzmir’i ilgilendiren bir karar askıya çıktı. Bergama’da Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan ve eski stadyum olarak kullanılan alanda Millet Bahçesi yapılacağı belirtildi.

İzmir'in eski stadı için karar verildi: Millet Bahçesi oluyor!
03 Mayıs 2021 - 16:10

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geride kalan genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde vaatleri arasında bulunan Millet Bahçeleri illerde hayata geçirilirken İzmir’i ilgilendiren bir karar da askıya çıktı.

Bergama’da Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan ve eski stadyum olarak kullanılan alanda Millet Bahçesi yapılacağı belirtildi.

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bergama Millet Bahçesi plan askısı için kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın 28.04.2021 tarihli ve 862067 sayılı yazısı ile; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 13.01.2021 tarihli ve 13951 sayılı karar ile değerlendirilip uygun görülen söz konusu projenin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla gelen kurum görüşleri doğrultusunda düzenlenen İzmir ili, Bergama ilçesi, Ertuğrul Mahallesi 46 ada 8 parsel, 227 ada 6 parsel ve 49 ada 18 parsellere ilişkin ilgili belediyesince hazırlanan Millet Bahçesi, Ticaret ve Yol alanına ilişkin 1/25000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri Cumhurbaşkanlığı 1 nolu Kararnamesinin ilgili hükümleri ve 3194 sayılı imar Kanununun 9. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanmış olup, Onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği paftaları ile Plan Açıklama Raporları 03.05.2021- 01.06.2021 tarihleri arasında 1 ay süreyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No: 41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmıştır. İlan olunur” denildi.  

YORUMLAR

  • 0 Yorum