Bakanlığın geri gönderdiği imar yönetmeliği hazır!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne onaylamadan iade ettiği İzmir İmar Yönetmeliği yeniden düzenlendi. Bakanlığın çekincelerini gideren Büyükşehir meclis kararı alarak yönetmeliği tekrar Ankara’ya gönderecek. Bundan sonra yüksek yapılar dahil tüm binalara ilişkin düzenlemeler yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek.

Bakanlığın geri gönderdiği imar yönetmeliği hazır!
11 Ekim 2020 - 11:24

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni imar yönetmeliği taslağını hazırladı. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eksikleri olduğu ve Danıştay kararlarına rağmen aykırı maddeler barındırdığı gerekçesiyle onaylanmadan geri iade edilen İzmir İmar Yönetmeliği’ne son şekli verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı’nın tüm hazırlıkları tamamlandı. Daha önce meclisten oy birliğiyle geçen yönetmelik için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta odalar olmak üzere meslek kuruluşlarının görüş ve önerilerini almıştı.

DÜZELTİLMESİ İSTENEN MADDELER ŞUNLARDI!
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde (PAİY) Aplikasyon Krokisi tanımı Danıştay kararına göre 11.03.2020 tarihinde değiştirilmiştir. Tanımlar değiştirilemeyen hükümlerden olduğundan İzmir İmar Yönetmeliği’nde de aynı tanım konulmalıdır.

- Bina rölövesi tanımı getirilmiş. Yönetmelikteki başka bir tanım olan Aplikasyon krokisi ile çakıştığından, Bina rölevesi tanımı çıkarılmalı ya da değiştirilmelidir.

- Kanal ruhsatnamesi tanımı getirilmiş. İZSU Yönetmeliği hükmü olup İmar Yönetmeliği konusu olmadığından çıkarılmalıdır.

- Katılım belgesi tanımı getirilmiş. İZSU Yönetmeliği hükmü olup İmar Yönetmeliği konusu olmadığından çıkarılmalıdır.

- Umumi Hizmet alanı tanımı değiştirilmiş. Tanımlar değiştirilemeyen hükümlerden olduğundan İzmir İmar Yönetmeliğinde de aynı tanım konulmalıdır.

- Uygulama projeleri tanımı değiştirilmiş. Tanımlar değiştirilemeyen hükümlerden olduğundan İzmir İmar Yönetmeliğinde de aynı tanım konulmalıdır.

- Yapı kullanma izin belgesi tanımına “Ekteki forma uygun olarak düzenlenen” ifadesi eklenmeli.

- Emsal harici alanlara; ortak alan olmayan teras çatılar, AVM’ler haricindeki boşluklar, galeri boşlukları, açık yüzme havuzları, zemin terasları, avlu ve iç bahçeler gibi yeni alanlar getirilmiştir. Emsal, değiştirilemeyen hükümlerden olduğundan İzmir İmar Yönetmeliği’nde de aynı tanım konulmalıdır.

- Yıkıntı Atıkları yönetmeliğinin hükümleri yazılmış. İmar Yönetmeliği konusu olmadığından çıkarılmalıdır.
- 18. Madde uygulama Yönetmeliğine (Parselasyon) aykırı hükümler yazılmış. İmar Yönetmeliği konusu olmadığından çıkarılmalıdır.

- Kamu yapıları, eğitim tesisleri, sosyal tesislerde planla emsal verilmemiş ise E=2 alınır gibi hüküm konmuş. Emsal değiştirilemeyen hükümlerden olduğundan İzmir İmar Yönetmeliği’nde bu hüküm çıkarılmalıdır.

- Karma kullanımlarda konut oranı %30’u aşamaz hükmü konmuş. Danıştay bu hükmü PAİY de iptal ettiğinden Danıştay kararına uyulmalıdır.

- Taban alanında açık yüzme havuzu ve zemin terasına istisna getirilmiş. Danıştay bu hükmü PAİY de iptal ettiğinden Danıştay kararına uyulmalıdır.

- Kapıcı dairelerine emsal istisnası getirilmiş. Danıştay bu hükmü PAİY de iptal ettiğinden Danıştay kararına uyulmalıdır.

- Bina giriş holleri ve kat hollerine emsal istisnası getirilmiş. Danıştay bu hükmü PAİY de iptal ettiğinden Danıştay kararına uyulmalıdır.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum